Вучэбная праграма дашкольнай адукацыі для ўстаноў дашкольнай адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання (2022 г.)


Адукацыйны стандарт дашкольнай адукацыі (2022 г.)


Пастанова Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 12.05.2023 № 152 «Аб змяненні пастановы Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 15 жніўня 2019 г. № 139 „Аб зацвярджэнні тыпавога вучэбнага плана дашкольнай адукацыі“»


ІНСТРУКТЫЎНА-МЕТАДЫЧНАЕ  ПІСЬМО МІНІСТЭРСТВА  АДУКАЦЫІ  РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ «Aб арганізацыі ў 2023/2024 навучальным годзе адукацыйнага працэсу ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйную праграму дашкольнай адукацыі, адукацыйную праграму спецыяльнай адукацыі на ўзроўні дашкольнай адукацыі, адукацыйную праграму спецыяльнай адукацыі на ўзроўні дашкольнай адукацыі для асоб з інтэлектуальнай недастатковасцю»


ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУСПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУСПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ, В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД» (29.05.2023)


Пералік вучэбных выданняў для выкарыстання ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйную праграму дашкольнай адукацыі, у якасці вучэбных дапаможнікаў для выхаванцаў старшых груп (ад 5 да 7 гадоў) у 2022/2023 навучальным годзе


Пералік новай вучэбна-метадычнай літаратуры, выдадзенай на беларускай мове, для ўстаноў дашкольнай адукацыі да 2022/2023 навучальнага года


Перечень учебных изданий, официально утвержденных либо допущенных в качестве соответствующего вида учебного издания Министерством образования Республики Беларусь, рекомендованных организациями, осуществляющими научно-методическое обеспечение образования, для использования в 2022/2023 учебном году в учреждениях образования, реализующих образовательную программу дошкольного образования


Перечень учебных изданий, рекомендованных для использования в учреждениях образования, реализующих образовательную программу специального образования на уровне дошкольного образования, образовательную программу специального образования на уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью


Закон Рэспублікі Беларусь 7 мая 2021 г. № 99-З «Аб абароне персанальных дадзеных»