УЗОР

Адміністрацыйная працэдура № 2.1

УЗОР

Адміністрацыйная працэдура № 2.2

 

УЗОР

Адміністрацыйная працэдура № 2.3

 

УЗОР

Адміністрацыйная працэдура № 2.6

Дакументы, прадстаўленыя грамадзянінам:

- заява;

- пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу;

- даведка аб нараджэнні дзіцяці (у выпадку калі дзіця нарадзілася ў Рэспубліцы Беларусь);

- копія пасведчання аб нараджэнні дзіцяці (калі дзіця нарадзілася за мяжой);

- копіі працоўных кніжак бацькоў або іншыя дакументы, якія пацвярджаюць занятасць бацькоў;

- дамавая кніга (пры наяўнасці яе для грамадзян, якія пражываюць у аднакватэрных, блакіраваных жылых дамах);

- копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо копія пасведчання аб скасаванні шлюбу або іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і (для няпоўных сем'яў).

 

УЗОР

Адміністрацыйная працэдура № 2.8

Дакументы, прадстаўленыя грамадзянінам:

- заява;

- пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу;

- медыцынскае заключэнне медычна-кансультатыўнай камісіі на атрыманне дапамогі жанчыне, якая стала на ўлік у дзяржаўнай арганізацыі аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасці;

- копіі працоўных кніжак бацькоў або іншыя дакументы, якія пацвярджаюць занятасць бацькоў;

- дамавая кніга (пры наяўнасці для грамадзян, якія пражываюць у аднакватэрных, блакіраваных жылых дамах);

- копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо копія пасведчання аб скасаванні шлюбу або іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і (для няпоўных сем'яў);

 

УЗОР

Адміністрацыйная працэдура № 2.9

Дакументы, прадстаўленыя грамадзянінам:

- заява;

- пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу;

- копія пасведчання аб нараджэнні дзіцяці;

- даведка аб нараджэнні дзіцяці з указаннем падставы ўнясення звестак пра бацьку дзіцяці (у выпадку, калі запіс аб бацьку дзіцяці ў кнізе запісаў актаў аб нараджэнні зроблена па ўказанні маці);

- дамавая кніга (пры яе наяўнасці) для грамадзян якія пражываюць у аднакватэрных, блакіраваных жылых дамах;

- даведка аб тым, што дзіця не аформлена ва ўстанову, якая забяспечвае атрымання дашкольнай адукацыі (у выпадку дасягнення дзіцем ўзросту паўтары, двух, двух з паловай гадоў);

- даведка установы, якая забяспечвае атрыманне дашкольнай адукацыі, пра тое, што дзіця з'яўляецца навучэнцам або выхаванцам і ставіцца да прыходнаму кантынгенту (на дзяцей, якія наведваюць установы, якія забяспечваюць атрыманне дашкольнай адукацыі, з кругласутачным рэжымам знаходжання дзіцяці);

- копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо копія пасведчання аб скасаванні шлюбу або іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і (для няпоўных сем'яў).

 

УЗОР

Адміністрацыйная працэдура № 2.9.1

Дакументы, прадстаўленыя грамадзянінам:

- заява;

- пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу;

- два пасведчанні аб нараджэнні: адно на дзіця ва ўзросце да 3 гадоў і адно на дзіця ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь (пры наяўнасці такіх абставінаў);

- даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам (прадстаўляецца на дзіця ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў, навучаецца ва ўстанове адукацыі, у тым ліку дашкольнай);

- копія рашэння суда аб усынаўленні (для сем'яў, якія ўсынавілі дзяцей);

- копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства), (для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі);

- пасведчанне аб заключэнні шлюбу (у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе);

- копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і;

- для няпоўных сем'яў - даведка пра перыяд, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах, (для асоб, якім дапамога па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў прызначаецца з дня, наступнага за днём заканчэння перыяду вызвалення ад працы (службы), вучобы, устаноўленага лістком непрацаздольнасці па цяжарнасці і родах);

- даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яго выплаты (у выпадку змены месца выплаты дапамогі або прызначэння дапамогі па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў іншаму сваяку або члену сям'і дзіцяці (дзяцей), якія знаходзяцца ў адпачынку па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў і якія не з'яўляюцца дзіцяці (дзецям) маці (мачахай) або бацькам (айчымам)).

 

УЗОР

Адміністрацыйная працэдура № 2.25

УЗОР

Адміністрацыйная працэдура № 6.3

УЗОР

Адміністрацыйная працэдура № 18.7

Дакументы, прадстаўленыя грамадзянінам:

- заява;

- пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу;

- дакумент, які пацвярджае паўнамоцтвы прадстаўніка (у выпадку здзяйснення дзеянняў ад імя і ў інтарэсах іншага грамадзяніна).

 

  ДЛЯ СУПРАЦОЎНІКАЎ УСТАНОВЫ:

Форма заявы аб пастаноўцы на улік, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў

Форма заявы аб зняцці з уліку, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў