ІНКЛЮЗІЎНАЯ АДУКАЦЫЯ

Дашкольная адукацыя – адзін з узроўняў асноўнай адукацыі ў Рэспублікі Беларусь. У адпаведнасці з Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, усім дзецям гарантуецца права на адукацыю, а таксама магчымасць рэалізаваць гэта права ва ўсіх дзяржаўных установах адукацыі незалежна ад полу, нацыянальнасці, сацыяльнага і матэрыяльнага становішча, стану здароўя, месца пражывання і іншых фактараў.

Актуальнасць развіцця інклюзіўнай адукацыі абумоўлена, у першую чаргу, далучэннем Рэспублікі Беларусь да Канвенцыі аб правах інвалідаў, прынятай у ААН у 2006 годзе, у якой абвешчана абавязак дзяржаў-удзельнікаў Канвенцыі забяспечваць інклюзіўную адукацыю на ўсіх узроўнях і навучанне на працягу ўсяго жыцця.

Інклюзіўная адукацыя - сусветная тэндэнцыя развіцця агульнай адукацыі, якая прадугледжвае ўключэнне ўсіх дзяцей, незалежна ад існуючых паміж імі адрозненняў (у тым ліку дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця), у адзіны адукацыйны працэс. 

Ідэя інклюзіі нарадзілася ў рамках маштабных змяненняў у разуменні правоў чалавека, яго годнасці, ідэнтычнасці. Яна прадугледжвае гнуткую трансфармацыю адукацыйнай сістэмы ў адпаведнасці з індывідуальнымі патрэбамі, пазнавальнымі магчымасцямі і здольнасцямі кожнага дзіцяці.

Можна вылучыць восем прынцыпаў інклюзіўны адукацыі:

1. Каштоўнасць кожнага чалавека не залежыць ад яго здольнасцяў і дасягненняў.

1. Кожны чалавек здольны адчуваць і думаць.

3. Кожны чалавек мае права на зносіны і на тое, каб быць пачутым.

4. Усе людзі маюць патрэбу адзін у адным.

5. Сапраўдная адукацыя можа ажыццяўляцца толькі ў кантэксце рэальных узаемаадносін.

6. Усе людзі маюць патрэбу ў падтрымцы і дружбе аднагодкаў.

7. Для ўсіх навучэнцаў дасягненне прагрэсу хутчэй дасягаецца ў тым, што яны могуць рабіць, чым у тым, чаго не могуць.

8. Разнастайнасць ўзмацняе ўсе бакі жыцця чалавека.

Як для дзяцей з абмежаванымі магчымасцямі здароўя, так і для здаровых дзяцей інтэграцыйная сістэма мае перавагі:

сацыяльнага характару:

- развіццё самастойнасці праз прадастаўленне дапамогі;

- узбагачэнне камунікатыўнага і маральнага вопыту;

- фарміраванне талерантнасці, цярпення, уменне праяўляць спачуванне і гуманнасць;

псіхалагічнага характару:

- выключэння развіцця пачуцця перавагі або комплексу непаўнавартаснасці;

медыцынскага характару:

- перайманне "здароваму" тыпу паводзін як норме паводзін ;

- выключэнне сацыяльнай ізаляцыі, якая пагаршае паталогію і якая вядзе да развіцця "абмежаваных магчымасцяў";

педагагічнага характару:

- разгляд развіцця кожнага дзіцяці як унікальнага працэсу (адмова ад параўноўвання дзяцей адзін з адным);

- актывізацыя кагнітыўнага развіцця праз камунікацыю і імітацыю.

Дзяцінства - найважнейшы перыяд чалавечага жыцця: не падрыхтоўка да будучага жыцця, а самае сапраўднае, яркае, самабытнае, непаўторнау жыццё.

ПАГЛЯДЗІЦЕ МУЛЬТФІЛЬМ "ПРА ДЗІМУ" РАЗАМ З ДЗІЦЕМ!

(перайдзіце па спасылцы"пра Дзіму")

Разам мы зможам зрабіць свет больш добрым і талерантным!

НАРМАТЫЎНЫЯ ПРАВАВЫЯ ДАКУМЕНТЫ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ПА ІНКЛЮЗІЎНАЙ АДУКАЦЫІ

 

Нарматыўны прававы дакумент

 

Асноўныя палажэнні

Дэкрэт Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь № 15 ад 17 ліпеня 2008 г. "Аб асобных пытаннях агульнай сярэдняй адукацыі"  [http://www.belta.by]

 

прадугледжвае меры па стварэнні для ўсіх грамадзян роўных магчымасцяў атрымання агульнай сярэдняй адукацыі, які адказвае сучасным умовам сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь.

Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адукацыі (2011)

 

- прынцыпы дзяржаўнай палітыкі ў сферы адукацыі:

- гарантыя канстытуцыйнага права кожнага на адукацыю і забеспячэнне роўнага доступу да адукацыі для ўсіх;

- забеспячэнне даступнасці адукацыі, у тым ліку асобам з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця ў адпаведнасці з іх станам здароўя і пазнавальнымі магчымасцямі, на ўсіх узроўнях асноўнай адукацыі і пры атрыманні дадатковай адукацыі.

Закон Рэспублікі Беларусь "Аб адукацыі асоб з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця» (2004)

[http://www.asabliva.by/]

гарантуе стварэнне неабходных умоў для атрымання адукацыі асобамі з АПФР, іх сацыяльнай адаптацыі і інтэграцыі ў грамадстве.

Дзяржаўная праграма развіцця спецыяльнай адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь на 2012-2016 г.г. [http://www.asabliva.by/]

задачы развіцця спецыяльнай адукацыі:

- развіццё інклюзіўных працэсаў у адукацыі;

- фарміраванне талерантнага стаўлення ў грамадстве да асоб з АПФР.

Пастанова Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

№ 136 ад 25 ліпеня 2011 г. [http://pravo.by/]

 

"Аб зацвярджэнні Інструкцыі аб парадку стварэння спецыяльных груп, груп інтэграванага навучання і выхавання, спецыяльных класаў і класаў інтэграванага навучання і выхавання і арганізацыі адукацыйнага працэсу ў іх».

Канцэпцыя развіцця інклюзіўнай адукацыі асоб з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця.

Загад Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь аб зацвярджэнні №608 ад 22.07.2015 г.

[http://www.asabliva.by/]

сістэма поглядаў на прынцыпы, мэты, задачы, прыярытэтныя напрамкі і механізмы развіцця інклюзіўнай адукацыі навучэнцаў з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця ў Рэспубліцы Беларусь.

 

Канвенцыя ААН "Аб правах інвалідаў"

 

мэтай яе з'яўляецца заахвочванне, абарона і забеспячэнне поўнага ажыццяўлення людзьмі з інваліднасцю на роўнай аснове ўсіх правоў чалавека.

План мерапрыемстваў па рэалізацыі ў 2016-2020 гадах канцэпцыі развіцця інклюзіўнай адукацыі асоб з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця ў Рэспубліцы Беларусь.

Зацверджаны міністрам адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 29.01.2016 г.

[http://www.bockroir.by/wp-content/file/npo/morb/Plan-mer-po-real-koncept.pdf]

 

ФАРМІРАВАННЕ ТАЛЕРАНТНАГА СТАЎЛЕННЯ ДА ДЗЯЦЕЙ З АБМЕЖАВАНЫМІ МАГЧЫМАСЦЯМІ ЗДАРОЎЯ ВА ЎМОВАХ ІНКЛЮЗІЎНАЙ АДУКАЦЫІ

"Калі я чымсьці на цябе не падобны,

я гэтым зусім не абражаю цябе,

а, наадварот, адорваю".

Антуан дэ Сэнт-Экзюперы

За перыяд свайго існавання чалавечая цывілізацыя прайшла доўгі і супярэчлівы шлях у дачыненні да дзяцей з абмежаванымі магчымасцямі. Гэта быў шлях і духоўнай эвалюцыі грамадства, на якім сустракаліся як старонкі абыякавасці, нянавісці і агрэсіі, так і прыклады клопату, міласэрнасці. Толькі аднаго не сустракалася ў былых адносінах - супрацоўніцтва на роўных умовах.

Галоўная праблема "асаблівага дзіцяці" заключаецца ў абмежаванні яго сувязяў са светам, беднасці кантактаў з аднагодкамі і дарослымі, у абмежаванасці зносін з прыродай, доступу да культурных каштоўнасцей, а часам – і да элементарнай адукацыі. А так жа праблема негатыўнага стаўлення да дзяцей з абмежаванымі магчымасцямі з боку аднагодкаў, наяўнасці фізічных і псіхічных бар'ераў, якія замінаюць павышэнню якасці адукацыі дзяцей з абмежаванымі магчымасцямі. Праблемы пагаршае той факт, што педагогі часам самі інталерантна ставяцца да такіх дзяцей, называючы іх "непаўнавартаснымі", "недасканалымі", "адсталымі". У сувязі з гэтым, адной з цэнтральных задач у развіцці нашай установы ў адносінах да дзяцей з асаблівымі патрэбамі з'яўляецца фарміраванне ў педагога педагагічнай талерантнасці, г. зн. здольнасці зразумець і прыняць дзіця такім, якое яно ёсць, бачачы ў ім носьбіта іншых каштоўнасцяў, логікі, мыслення, іншых формаў паводзін. А таксама выхаваць у аднагодкаў талерантнае і паважлівае стаўленне да дзяцей з абмежаванымі магчымасцямі здароўя.

Мы фарміруем талерантнасць у наступных мэтавых групах: спецыялісты: педагог-псіхолаг, настаўнікі-дэфектолагі, выхавальнікі дашкольнай адукацыі, кіраўнікі фізвыхавання, музычныя кіраўнікі, якія працуюць з дзецьмі, бацькі, дзеці.

Асноўнымі задачамі інклюзіўнага выхавання дзяцей з абмежаванымі магчымасцямі здароўя ў нашай установе з'яўляюцца: умацаванне здароўя дзяцей; забеспячэнне правоў дзяцей і бацькоў у атрыманні неабходнага комплексу карэкцыйна-адукацыйных паслуг; ажыццяўленне своечасовай сацыяльнай адаптацыі і інтэграцыі дзіцяці ў грамадства; своечасовае выпраўленне, кампенсацыя парушэнняў псіхафізічнага развіцця; фарміраванне жыццёва значнага вопыту і мэтанакіраванае развіццё ў дзяцей кагнітыўных, маўленчых, маторных, сацыяльных здольнасцяў, якія дазваляюць знізіць залежнасць ад старонняй дапамогі і павысіць сацыяльную кампетэнтнасць.

У працы з дзецьмі мы, арганізуючы вольны час дашкольнікаў, робячы іх вольны час змястоўным, абапіраемся на супрацоўніцтва з сям'ёй. Стварыць у групе атмасферу супрацоўніцтва, талерантнасці і падтрымкі дапамагаюць разнастайныя формы працы з бацькамі: Дзень адчыненых дзвярэй, удзел бацькоў у агульных бацькоўскіх сходах, кансультацыі, практыкумы і трэнінгі.

Мэта такіх мерапрыемстваў: стварыць умовы для развіцця талерантнасці праз выхаванне з любоўю і ў імя любові, з дабрынёй і міласэрнасцю, у духу міру і павагі да правоў чалавека, залучаючы ў працэс выхавання бацькоў.

Выхаванне талерантнасці як асабістай якасці ў дзецях ажыццяўляем праз стварэнне ўмоў для развіцця дзіцяці. У спецыяльна арганізаванай гульнявой дзейнасці выхоўваем у дзецях адкрытасць і павагу да іншых людзей, прывіваем здольнасць разумець іншых дзяцей, захоўваючы пры гэтым сваю індывідуальнасць.

Перавагі інтэграцыйнай сістэмы для асобы і развіцця як дзяцей з абмежаванымі магчымасцямі здароўя, так і дзяцей без падобных абмежаванняў:

перавагі сацыяльнага характару: развіццё самастойнасці ўсіх дзяцей праз прадастаўлення дапамогі; узбагачэнне сацыяльнага (камунікатыўнага і маральнага) вопыту дзяцей; развіццё талерантнасці, цярпення, уменне праяўляць спачуванне і гуманнасць;

перавагі псіхалагічнага характару: выключэнне фарміравання пачуцця перавагі або развіцця комплексу непаўнавартасці;

перавагі медыцынскага характару: перайманне «здароваму» тыпу паводзін як паводніцкай нормы канкрэтнага соцыума; выключэнне сацыяльнай ізаляцыі дзяцей, пагаршальнай паталогію і якая вядзе да развіцця «абмежаваных магчымасцяў»;

перавагі педагагічнага характару: разгляд развіцця кожнага дзіцяці як унікальнага працэсу (адмова ад параўноўвання дзяцей адзін з адным); актывізацыя кагнітыўнага развіцця праз сацыяльныя акты камунікацыі і імітацыі.

Нашы дзеці - актыўныя ўдзельнікі мерапрыемстваў: выстаў, конкурсаў, спартыўных і музычных святаў.

Вопыт узаемадзеяння з асаблівымі дзецьмі, спрыяе фарміраванню ў «нормы» альтруісцкіх паводзін, эмпатыі і гуманнасці. Дзеці становяцца больш памяркоўнымі ў адносінах адзін да аднаго.

Уключанасць выхаванцаў з асаблівымі патрэбамі ў асяроддзе аднагодкаў павышае іх вопыт зносін, фарміруе навыкі камунікацыі, міжасобасных ўзаемадзеянняў у розных ролевых і сацыяльных пазіцыях, што ў цэлым павышае адаптацыйныя магчымасці дзяцей.

Пошук найбольш аптымальных шляхоў, сродкаў, метадаў для паспяховай адаптацыі і інтэграцыі дзяцей з абмежаванымі магчымасцямі здароўя ў грамадства - гэта задача ўсіх і кожнага. Бо дапамагчы напоўніць чорна-белы свет "асаблівага дзіцяці" яркімі і светлымі фарбамі можна толькі сумеснымі намаганнямі.

ДЗЕЦІ З ІНТЭЛЕКТУАЛЬНАЙ НЕДАСТАТКОВАСЦЮ

Важна падкрэсліць, што ў сучаснай практыцы тэрмін «разумовая адсталасць» (РА) у дачыненні да дзяцей выкарыстоўваецца пераважна ў медыцыне, а ў педагогіцы прынята выкарыстоўваць адпаведны тэрмін «інтэлектуальная недастатковасць».

Парушэнне інтэлекту (разумовая адсталасць) - гэта ўстойлівае, незваротнае парушэнне пазнавальнай дзейнасці, выкліканае арганічным паражэннем галаўнога мозгу. Менавіта гэтыя прыкметы: стойкасць, незваротнасць парушэння і яго арганічнае паходжанне павінны ў першую чаргу ўлічвацца пры дыягностыцы дзяцей.

Пры разумовай адсталасці вядучым сімптомам з'яўляецца таксама дыфузнае (колькаснае) паражэнне кары галаўнога мозгу. Але не выключаюцца і асобныя (лакальныя) паражэнні, што прыводзіць да разнастайнасці парушэнняў у развіцці псіхічных, асабліва вышэйшых пазнавальных, працэсаў (успрымання, памяці, славесна-лагічнага мыслення, прамовы і інш.) і іх эмацыйнай сферы (падвышанае ўзбуджэнне або, наадварот, інэртнасць, млявасць).

Нярэдка ў разумова адсталых дзяцей назіраюцца парушэнні ў фізічным развіцці (дісплазіі, дэфармацыя формы чэрапа і памераў канечнасцяў, парушэнні агульнай, дробнай маторыкі).

Педагагічным крытэрыем для дыягностыкі дзяцей з разумовай адсталасцю з'яўляецца іх нізкая навучальнасць.

Прычыны парушэнні інтэлекту:

 • недаразвіццё інтэлектуальных функцый можа ўзнікнуць з прычыны мноства самых разнастайных з'яў, якія ўплываюць на паспяванне мозгу дзіцяці.
 • спадчынныя фактары, у тым ліку непаўнавартаснасць генератыўных клетак бацькоў (разумовая адсталасць бацькоў, парушэнні храмасомнага набору, алкагалізм, наркаманія);
 • паталогія ўнутрычэрапнога развіцця (розныя інфекцыйныя, гарманальныя захворванні маці ў перыяд цяжарнасці, інтаксікацыі, траўмы);
 • паталагічныя фактары, якія дзейнічаюць падчас родаў і ў раннім узросце дзіцяці:радавая траўма і асфіксія;
 • нейраінфекцыі і розныя саматычныя захворванні дзіцяці (асабліва першых месяцаў жыцця, якія суправаджаюцца абязводжваннем і дыстрафіяй, што найбольш патагенна для мозгу дзіцяці);
 • траўмы мозгу.

Класіфікацыя інтэлектуальных парушэнняў

У цяперашні час у практычнай працы псіхіятры выкарыстоўваюць Міжнародную класіфікацыю (МКБ-10) па ступені глыбіні інтэлектуальнага дэфекту.

Разумовая адсталасць падзяляецца на формы:

лёгкую (IQ у межах 50-69),

умераную (IQ у межах 35-49),

цяжкую (IQ у межах 20-34),

глыбокую (IQ ніжэй за 20).

Асаблівасці праявы інтэлектуальных парушэнняў

Пры парушэннях інтэлекту вядучымі неспрыяльнымі фактарамі з'яўляюцца слабая дапытлівасць і запаволеная навучальнасць дзіцяці, г. зн. дрэнная ўспрымальнасць новага.

Гэтыя першасныя парушэнні аказваюць уплыў на развіццё гэтых дзяцей з першых дзён жыцця. У многіх з іх тэрміны развіцця затрымліваюцца не толькі на працягу ўсяго першага, але і другога года жыцця. Назіраецца адсутнасць ці пазней праява цікавасці да навакольнага і рэакцыя на знешнія раздражняльнікі, перавага млявасці і дрымотнасці, што не выключае крыклівасці, турботы і г. д.

У разумова адсталых дзяцей не ўзнікае з часам:

эмацыйныя зносіны з дарослымі, "комплекс ажыўлення" адсутнічае або непаўнавартасны;
цікавасць да цацак, падвешаным над ложкам або якія знаходзяцца ў руках дарослага;
новая форма зносін - жэставыя зносіны, якія ўзнікаюць на аснове сумесных дзеянняў з дарослымі;
уменне адрозніваць сваіх і чужых людзей.

У дзяцей з разумовай адсталасцю на першым годзе жыцця не развіваюцца дзеянні з прадметамі, адсутнічае хапанне, што сур'ёзна адбіваецца на развіцці ўспрымання і зрокава-рухальнай каардынацыі, што ў сваю чаргу адмоўна адбіваецца на наступным развіцці ўсіх псіхічных працэсаў.

 У пачатку дашкольнага перыяду (у 2-3 гады) адбываюцца некаторыя зрухі ў авалоданні маніпуляцый з прадметамі. Напрыклад, маляня бярэ цацку, цягне яе ў рот, але не разглядае, практычных дзеянняў з ёй не выконвае.

Далей (на 3-4 годзе) інтэлектуальная недастатковасць працягвае выяўляцца ў асаблівасцях паводзінаў і гульнявой дзейнасці. Дзеці павольна авалодваюць навыкамі самаабслугоўвання, не праяўляюць жвавасці, дапытлівасці, якія ўласцівыя здароваму дзіцяці. Цікавасць да навакольных прадметах і з'яў застаецца вельмі нізкай, кароткачасовай. Гульні іх характарызуюцца простым маніпуляваннем, неразуменнем элементарных правілаў гульні, слабасцю кантактаў з дзецьмі, меншай рухомасцю.

У старшым дашкольным узросце адсутнічае жаданне займацца інтэлектуальнымі гульнямі, павышаны інтарэс да рухомым, не мэтанакіраваных гульняў. Дзеці несамастойныя, безініцыятыўныя, больш пераймаюць, капіююць.

Пры інтэлектуальнай недастатковасці аказваецца парушанай ўжо першая ступень пазнання - успрыманне. Тэмп ўспрымання запаволены, обьем вузкі. Яны з цяжкасцю вылучаюць галоўнае або агульнае на малюнку, у тэксце, выхопліваючы толькі асобныя часткі і не разумеючы ўнутранай сувязі паміж часткамі, персанажамі. Часта блытаюць графічна падобныя літары, лічбы, прадметы, падобныя па гучанні слова. Пры правільным спісванні тэксту, яны не могуць пісаць пад дыктоўку. Таксама характэрныя цяжкасці ўспрымання прасторы і часу, што перашкаджае гэтым дзецям арыентавацца ў навакольным. Часта нават у 8-9 гадоў яны не адрозніваюць правы і левы бок, не могуць знайсці свой клас, памыляюцца ў вызначэнні часу на гадзінніку, дзён тыдня, пор года.

Усе разумовыя аперацыі (аналіз, сінтэз, параўнанне, абагульненне, абстракцыя) недастаткова сфарміраваныя. Адметнай рысай мыслення з'яўляецца некрытычнасць, немагчымасць самастойна ацаніць сваю працу. Яны, як правіла, не разумеюць сваіх няўдач і задаволеныя сабой.

Слабасць памяці выяўляецца ў цяжкасцях не столькі атрымання і захавання інфармацыі, колькі ў яе прайграванні (асабліва слоўнага матэрыялу). І гэта з'яўляецца галоўным адрозненнем іх ад дзяцей з нармальным інтэлектам. З-за неразумення логікі падзей Прайграванне носіць бессістэмны характар.

У дзяцей з парушэннем інтэлекту, як правіла, парушаны ўсе бакі маўлення.

Эмацыйна-валявая сфера адзначаецца няўстойлівасцю, неадэкватнасцю эмоцый. У працы яны аддаюць перавагу лёгкаму шляху, які не патрабуе валявых намаганняў.

 Пры своечасовай правільнай арганізацыі выхавання, як мага больш раннім пачатку навучання многія адхіленні развіцця ў такога дзіцяці могуць быць скарэктаваны і нават папярэджаны.

ЯК МЕЦЬ ЗНОСІНЫ З ДЗІЦЕМ З СІНДРОМАМ ДАУНА

Як мець зносіны з дзіцем з сіндромам Дауна

Вы сустрэлі дзіця з дадатковай храмасомай на дзіцячай пляцоўцы або ў аўтобусе і не ведаеце, як сябе паводзіць? Вось пяць простых правілаў, якія дапамогуць вам лепш зразумець адзін аднаго

1. Правільная тэрміналогія

Гэты пункт не адносіцца непасрэдна да зносін, але менавіта з яго пачынаюцца ветлівыя і карэктныя паводзіны.

Дзеці, як і ўсе людзі з сіндромам Даўна, - не хворыя. Яны не "пакутуюць", не "здзіўлены" гэтым сіндромам і не з'яўляюцца яго "ахвярамі". Таксама забудзьцеся пра слова "даун". Лепшы варыянт - "дзіця з сіндромам Дауна", "чалавек з сіндромам Дауна". Гэта апісальны тэрмін, які паказвае на тое, што ў чалавека ёсць асаблівасць і яна звязана з генетыкай. Галоўнае - ён чалавек.

2. Наглядныя прыклады

Дзіцяці з сіндромам Дауна бывае няпроста ўлавіць сутнасць размовы, калі яна не падмацавана нейкімі канкрэтнымі візуальнымі прыкладамі. Што гэта можа быць? Дэманстрацыя рэальных аб'ектаў або малюнкаў.

Не трэба доўга ўдакладняць, ці хоча дзіця з сіндромам Дауна пагушкацца на арэлях. Проста пакажыце на арэлі.

Кажыце прасцей і суправаджайце свае словы чымсьці, што можна ўбачыць, пачуць, памацаць.

3. Цярпенне

Адна з асаблівасцеў дзяцей з сіндромам Дауна - затрымкі ў маўленчым развіцці: парушэнне артыкуляцыі і неразборлівасць мовы. Дзіця можа выдатна вас разумець, але адказаць гэтак жа выразна і зразумела не заўсёды яму пад сілу.

Кажыце самі павольна і выразна. Магчыма, вам прыйдзецца паўтараць фразы, яшчэ і яшчэ раз удакладняць. Не бойцеся пытацца ў дзіцяці, ці зразумеў ён вас. Таксама не саромейцеся перапытваць, калі самі нешта не ўлавілі. Не адчайвайцеся, калі дзіця не зразумела вас з першага разу. Паспрабуйце растлумачыць па-іншаму, падабраць больш зразумелыя вобразы, аб'екты.

4. Дачакайцеся адказу

Калі вы гатовыя да дыялогу, абавязкова дайце дзіцяці час на адказ. Дзіцяці з дадатковай храмасомай можа спатрэбіцца крыху больш часу на абдумванне інфармацыі, чым вы чакаеце. Пасля таго, як вы задалі пытанне, пачакайце трохі. Лепш за ўсё фармуляваць пытанне так, каб на яго можна было адказаць коратка — «так» або «не».

Замест "Якую сукенку ты хочаш купіць?" лепш спытаць: " Ты хочаш купіць сінюю сукенку?». Замест "Што ты будзеш піць?" — "Ты будзеш піць чай?"

Калі ж вы прапануеце выбар, то ўспомніце наш пункт №2 (аб наглядных прыкладах) і прадумайце, як дапамагчы дзіцяці адказаць. Напрыклад, на пытанне - "Ты будзеш яблык ці грушу?"- дзіцяці будзе прасцей адказаць, калі ён зможа проста паказаць на фрукт або яго малюнак.

5. Паважайце свайго суразмоўцу

У заключэнне - два словы пра самых распаўсюджаных ілжывых стэрэатыпах пра людзей з сіндромам Дауна. Першы абвяшчае, што, вырастаючы, яны як бы застаюцца дзецьмі. І з імі трэба размаўляць як з маленькімі. Другі: усе яны - мілыя абаяшкі, заўсёды шчаслівыя і толькі і ведаюць, што ўсміхацца і абдымацца.

Кожны чалавек унікальны! І чалавек з сіндромам Дауна не выключэнне. У дзяцей з дадатковай храмасомай адны асаблівасці, у дарослых - іншыя. Гэтак жа, як і ўсе астатнія, такі чалавек можа сумаваць, баяцца чагосьці, адчуваць боль і крыўду. Увесь спектр чалавечых эмоцый даступны і людзям з сіндромам Дауна. І жарты яны таксама разумеюць. Ды і самі могуць пажартаваць не горш за вас. І знервавацца могуць, і пакрыўдзіцца, асабліва калі адчуюць вашу няшчырасць. Так што не паддавайцеся стэрэатыпам і размаўляйце з людзьмі з сіндромам Дауна на роўных. Няма такіх тэм, якія для іх недаступныя.

Материал с сайта https://thermos.media/neutral/kak-obshchatsya-s-chelovekom-s-sindromom-daun

АСАБЛІВАСЦІ ПСІХАСАЦЫЯЛЬНАГА РАЗВІЦЦЯ ДЗЯЦЕЙ ПРЫ СІНДРОМЕ ДАУНА

Чалавечы арганізм складаецца з незлічонай колькасці клетак, якія адрозніваюцца паміж сабой, і кожная з іх адказвае за пэўны орган. Інфармацыю пра тое, якая частка арганізма будзе пабудавана пэўнай клеткай і як яна павінна працаваць, мы атрымліваем з набору храмасомаў.

Хромосомный набор чалавека грунтуецца на 46 храмасомах. Кожная клетка ўтрымлівае пэўную колькасць храмасом. У чалавека з сіндромам Дауна гэта нармальная колькасць (46 храмасом) парушана. У яго з'яўляецца адна лішняя храмасома ў кожнай клетцы арганізма. Гэта з'яўляецца адметнай прыкметай сіндрому Дауна, на якую звярнуў увагу англійская лекар Лангдон Даун, які ў 1966 годзе апісаў гэты прыкмета ў першы раз.

Сутнасць з'яўлення сіндрому Дауна да гэтага часу не ясная. У вельмі малога адсотка выпадкаў разам са спантанымі памылкамі пры дзяленні клеткі, прысутнічаюць таксама родавыя фактары (спадчыннасць). Даследчыкі і лекары шукаюць галоўную прычыну, якая дазволіла б выявіць частату з'яўлення людзей з сіндромам Дауна. Пры гэтым выяўляецца, што прыналежнасць бацькоў да адной этычнай расы, да пэўных сацыяльных слаёў або мясцовасці пражывання бацькоў не адыгрывае ні якой ролі. Таксама вельмі не істотныя розныя ўздзеянні на арганізм падчас цяжарнасці, напрыклад захворванне маці, недахоп ежы ці вітамінаў, уплыў алкаголю або нікаціну, таму што сіндром паўстаў ужо да гэтага. Па ўсёй верагоднасці, гэтыя прычыны могуць пашкодзіць дзіцяці, але яны не ўплываюць на з'яўленне сіндрому Дауна.

Дзеці з сіндромам Дауна маюць такія ж магчымасці, як і ўсе іншыя дзеці. Яны хочуць быць са сваімі бацькамі ў сям'і, са сваімі братамі і сёстрамі, адкрываць для сябе навакольны свет, гуляць, вучыцца смяяцца і станавіцца самастойнымі.

Таму асабліва важна дапамагчы дзіцяці з сіндромам Дауна, каб яно па магчымасці, нармальна жыло і развівалася. Дапамога ў развіцці такога дзіцяці падобная дапамогі дзіцяці з інтэлектуальнай недастатковасцю, але кожнае дзіця індывідуальна і з'яўляецца асобай.

У першы год жыцця дзіця робіць важныя крокі ў развіцці, якія з радасцю чакаюць бацькі, напрыклад першая ўсмешка або ўменне самастойна сядзець, поўзаць, рабіць першыя крокі, прамаўляць першыя словы.

Дзеці з сіндромам Дауна навучаюцца ўсяму гэтаму павольней, чым іншыя дзеці, і дасягаюць станоўчых вынікаў у развіцці таксама пазней.

Але вы заўсёды павінны быць упэўненыя, што ваша дзіця гэтага дасягне.

Ранняя дапамога ў сям'і і ранняя дыягностыка вельмі важныя. Дзеці з сіндромам Дауна робяць часам дзіўныя рэчы, але іх не варта атаясамляць з дзецьмі нармальнага развіцця. Любая дапамога павінна ўлічваць індывідуальнасць кожнага канкрэтнага дзіцяці ў сям'і і канкрэтнай сітуацыі. Дзецям трэба перш за ўсё зварот з любоўю, а не рацыянальная трэніроўка.

Але нельга забываць, што пры ўсім падабенстве кожнае дзіця з сіндромам Дауна мае свае спецыфічныя асаблівасці, любоў да чаго-небудзь або адмаўленне чаго-небудзь.

Ранняя дапамога і падтрымка павялічвае магчымасці развіцця дзяцей з сіндромам Дауна. Вельмі часта з сіндромам Дауна звязаны і іншыя захворванні, напрыклад шматгранныя паразы, траціна дзяцей маюць парок сэрца, у многіх праблемы са страўнікам і кішачнікам, зрокам і слыхам, падвышаная ўспрымальнасць да інфармацыі. Але і тут своечасовая дапамога часта бываюць вельмі патрэбныя, каб істотна змяніць развіццё дзіцяці з сіндромам Дауна.

У першы год жыцця ранняя дыягностыка і дапамога вельмі важная для развіцця рухальных функцый. З дапамогай лячэбнай гімнастыкі ваша дзіця набывае маторныя здольнасці значна раней, чым без гэтай дапамогі. Сумесныя гульні важныя для развіцця ўсіх дзяцей, а асабліва для дзяцей з парушэннем інтэлекту. Гульня з пальчыкамі, падскокі на каленях, рыфмы і песенькі дастаўляюць задавальненне дзіцяці і бацькам. Яны дапамагаюць развіваць гаворку і сацыяльны статус, пашыраюць магчымасці дзіцяці, якія адпавядаюць яго здольнасцям.

Дзеці з сіндромам Дауна, як і іншыя дзеці, маюць патрэбу ў вялікай колькасці цацак. Цацкі павінны заахвочваць да актыўнага дзеяння і палягчаць працэс пазнання. Важна ў гульню ўключаць і іншых дзяцей. 

На другім годзе жыцця асабліва неабходна развіваць гаворку і здольнасць гаварыць. Гэтаму дапамагаюць дзіцячыя песенькі і лёгкія рыфмы, кніжкі з малюнкамі і просты гульнявы матэрыял. Пры гэтым важны асэнсаваны выбар. Заўсёды варта прытрымлівацца правілы: і малое для дзіцяці бывае вялікім! Любімая кніжка дапамагае даведацца, разгледзець, і назваць ужо вядомыя карцінкі, а гэта лепш чым бессэнсоўнае разглядванне.

Як і для ўсіх іншых дзяцей, так і для дзяцей з сіндромам Дауна наведванне дзіцячага садка (інтэграванай або спецыяльнай групы) - гэта вялікі адказны крок у жыцці. Сумеснае знаходжанне з іншымі дзецьмі дапамагае дзіцяці набыць навыкі групавога навучання, асэнсавана знаходзіцца сярод іншых людзей. Некаторым дзецям бывае спачатку цяжка знаходзіцца ў вялікіх групах, але яны вучацца ў зносінах з іншымі дзецьмі. Асабліва моцна яны маюць патрэбу ў падтрымцы дарослых.

Дзіця з сіндромам Дауна будзе развівацца лепш, калі бацькі, браты і сёстры, сваякі і суседзі, будуць ставіцца да яго з цярпеннем і любоўю. Вядома, дапамога бацькоў будзе больш дзейснай, калі ў сям'і будзе згода і разуменне. Калі вы, дарагія бацькі паспрабуеце раз і назаўжды вырашыць вашы ўзаемаадносіны, будзеце клапаціцца адзін пра аднаго і надаваць іншым дзецям дастатковую ўвагу, то ўсё гэта пойдзе на карысць дзіцяці з сіндромам Дауна.

У большасці сем'яў з часам з'яўляецца вопыт паводзінаў з дзіцем з парушэннем інтэлекту і ўменне ўспрымаць яго такім якім яно ёсць. Гутарка з іншымі бацькамі, якія маюць такіх жа дзяцей, падказвае, як пераносіць складанасці, з'яўляецца вялікай узаемадапамогай.

Сучасныя даследаванні паказалі наяўнасць глыбокай сувязі паміж псіхалагічным становішчам у сям'і, узроўнем узаемадзеяння паміж бацькамі і дзіцем, эфектыўнасцю праграм ранняй дапамогі, дашкольнай і школьнай дапамогі.

Спрыяльнае спалучэнне кампенсаторных магчымасцяў арганізма з правільна падабранымі праграмамі на кожным этапе навучання, эфектыўнымі формамі яе арганізацыі могуць у значнай меры, а часам і цалкам нейтралізаваць дзеянне першаснага дэфекту на ход псіхафізічнага развіцця дзіцяці.

Будучыня дзяцей з сіндромам Дауна цяпер абяцае больш, чым калі-небудзь і многія бацькі ўжо справіліся з тымі праблемамі, якія стаяць перад імі.

АБ ЧЫМ НЕЛЬГА КАЗАЦЬ БАЦЬКАМ ДЗІЦЯЦІ З СІНДРОМАМ ДАУНА

Пачаць трэба з самага простага - з інфармацыі. Пра тое, што дзеці з сіндромам Дауна маюць шанец жыць паўнавартасным жыццём, калі з імі займацца. У іх, гэтых дзетак, столькі ж варыянтаў развіцця, колькі і ў звычайных дзяцей - проста яны некалькі іншыя.

Мы Вам прапануем 10 рэчаў, пра якія лепш маўчаць, размаўляючы з мамай ці татам дзіцяці з сіндромам Дауна.

1. Якія вы малайцы! (у самых розных варыяцыях). Бацькі дзяцей з сіндромам Дауна, як і ўсе нармальныя людзі, часам бываюць на вышыні, часам адчуваюць праблемы. Нешта ў іх атрымліваецца добра, нешта не вельмі. Ім не трэба, каб іх ставілі на п'едэстал. Яны - звычайныя людзі са сваімі праблемамі і клопатамі.

2. Даўнята - сонечныя дзеткі. Яны заўсёды шчаслівыя.

Спецыялісты, якія працуюць з людзьмі з сіндромам Даўна падкрэсліваюць, што яны куды больш падобныя на звычайных людзей, чым ад іх адрозніваюцца.  І яны не шчаслівыя з раніцы да вечара. Як і ўсе нармальныя людзі, яны могуць пакутаваць і сумаваць.

3. Прычына ва ўзросце?

Па-першае, не этычнае пытанне. Па-другое, няправільнае. Узрост не з'яўляецца прычынай нараджэння дзіцяці з сіндромам Дауна.

4. Можа быць, усё пройдзе. Дзіця выправіцца.

Сіндром Дауна не можа "прайсці". Гэта не хвароба. З ім трэба навучыцца жыць. Пры належнай падтрымцы, дзіця з сіндромам Дауна можа жыць поўным жыццём.

5. Вы будзеце яшчэ нараджаць?

Ну якая ваша справа? Пра гэта не варта пытацца і бацькоў здаровых дзяцей. Захочуць - народзяць, не захочуць - не будуць. Асабістая справа кожнай сям'і. Калі ў бацькоў з'явілася дзіця з сіндромам Дауна, ім патрабуецца час, каб усвядоміць гэты факт, каб прыняць свайго дзіця. Ім не да планавання наступнай цяжарнасці.

6. Дзіця зможа нармальна функцыянаваць?

Дзеці з сіндромам Дауна, як і звычайныя дзеткі, маюць свае моцныя і слабыя бакі. Справа бацькоў і настаўнікаў - дапамагчы развіць патэнцыял дзіцяці.

7. Дзіця выглядае цалкам нармальным. Вы ўпэўненыя ў дыягназе?

Сіндром Дауна выяўляецца з дапамогай аналізу крыві. Хутчэй за ўсё, бацькі ўжо дзесяць разоў пракансультаваліся з самымі рознымі спецыялістамі.

8. Вы аб гэтым ведалі?

Падчас цяжарнасці жанчына можа зрабіць тэст скрынінг, ацэньваючы верагоднасць нараджэння дзіцяці з сіндромам Дауна. І дыягнастычны тэст, які паказвае, ці сапраўды дзіця мае гэты сіндром. Апошні тэст небяспечны для плёну. Далёка не ўсе жанчыны на яго ідуць, нават ведаючы пра рызыку нараджэння дзіцяці з сіндромам Дауна. Гэта асабістая справа, асабісты выбар жанчыны і яе сям'і.

9. Магло быць і горш.

Напэўна, сапраўды, магло. Але да чаго пра гэта казаць? Сям'і трэба даць час прывыкнуць да думкі аб тым, што ў іх «іншае» дзіця, што жыццё будзе пабудавана не так, як ім уяўлялася раней.

10. Мне шкада…

 Большасць бацькоў дзяцей з сіндромам Дауна хочуць адчуваць радасць ад з'яўлення на свет маленькага чалавечка, атрымліваць асалоду ад мацярынствам (або бацькоўства). Лепш павіншуйце маладых бацькоў. Апошнія словы здаюцца некалькі дзіўнымі? - З чым віншаваць? Тым не менш, многія людзі, прызвычаіўшыся з думкай аб тым, што ў іх нарадзілася незвычайнае дзіця, апускаюцца ў новы свет, напоўнены бацькоўскімі клопатамі і радасцямі, і знаходзяць шчасце. Праўда.

Спіс фільмаў цыклу "КОЖНЫ МАЕ ПРАВА БЫЦЬ РОЗНЫМ"

 
1 "Сонечныя дзеці"

Пра дзяцей з сіндромам Даўна. Дае магчымасць не толькі ўбачыць асаблівасці, якія робяць герояў непаўторнымі, але і вызначыць перашкоды, з якімі яны сутыкаюцца штохвілінна, убачыць іх творчы патэнцыял у розных галінах мастацтва, паспрабаваць зразумець іх асаблівы свет, іх спосабы зносін.

2 "Маленькі дзённік вялікага жыцця" Аб выхаванні дзіцяці з аўтызмам.
3 "Жыццё з перашкодамі"

Пра дзяцей з парушэннямі апорна-рухальнага апарата. Дае магчымасць не толькі ўбачыць асаблівасці, якія робяць герояў непаўторнымі, але і вызначыць перашкоды, з якімі яны сутыкаюцца штохвілінна, убачыць іх творчы патэнцыял у розных галінах мастацтва, паспрабаваць зразумець іх асаблівы свет, іх спосабы зносін.

4 "Ад простага да складанага" Ненавучаных дзяцей няма - дэвіз фільма. Аб навучанні дзяцей з цяжкімі і (або) множнымі парушэннямі ў ЦКРНіР.
5 "Жыццё як танец"

Аб дзецях з парушэннямі функцый апорна-рухальнага апарата, якія рэалізуюць сябе, займаючыся танцамі на калясках, фехтаваннем.

6 "Дай мне перамагчы" Аб параалімпійскім спорце і спартсменах-параалімпійцах.
7 "Шукаю аднаго" Аб аздараўленні як пра спосаб ўключэння дзіцяці ў грамадства аднагодкаў, пра важнасць зносін дзяцей з ОПФР з аднагодкамі.
8 "Мелодыя свету" Пра дзяцей з кахлеарным імплантам.
9 "Сям'я для кожнага дзіцяці"

Пра шчасце і цудзе, якое можна атрымаць дзякуючы любові, цяпле, клопаце адзін пра аднаго і ўпэўненасці, што разам можна пераадолець усе перашкоды.

10 "Сацыяльная перадышка"

Пра змест і перавагу формаў падтрымкі і дапамогі сем'ям. Напрыклад, паслуга па сацыяльнаму адпачынку, якая прадастаўляецца бацькам дзяцей з АПФР і інвалідаў у грамадскай дабрачыннай арганізацыі «Беларускі дзіцячы хоспіс» .  Дзякуючы гэтай паслузе бацькі атрымліваюць магчымасць адпачыць, надаць увагу іншым дзецям, заняцца сваім уласным здароўем, у той час як пра дзіця клапоцяцца спецыялісты і валанцёры, з ім займаюцца, аказваюць неабходную дапамогу, проста гуляюць і забаўляюць.

11 "Маўклівая згода" Пра дзяцей з парушэннямі слыху. Дае магчымасць не толькі ўбачыць асаблівасці, якія робяць герояў непаўторнымі, але і вызначыць перашкоды, з якімі яны сутыкаюцца штохвілінна, убачыць іх творчы патэнцыял у розных галінах мастацтва, паспрабаваць зразумець іх асаблівы свет, іх спосабы зносін.
12 "Мой нябачны свет" Аб сляпой дзяўчынцы, якая выдатна спявае.  
13 "Дыялог у цемры"

Пра дзяцей з парушэннямі зроку. Дае магчымасць не толькі ўбачыць асаблівасці, якія робяць герояў непаўторнымі, але і вызначыць перашкоды, з якімі яны сутыкаюцца штохвілінна, убачыць іх творчы патэнцыял у розных галінах мастацтва, паспрабаваць зразумець іх асаблівы свет, іх спосабы зносін.

14 "Інтэлектуальныя парушэнні" Аб дзецях, якія навучаюцца ў класах інтэграванага навучання і выхавання па праграме дапаможнай школы.
15 "Складаны пачатак вялікага шляху" Аб неабходнасці і магчымасці аказання ранняй карэкцыйнай дапамогі.
16 "Мама - галоўнае слова ў кожным лёсе" Пра галоўнага чалавека, які бярэ на сябе ўсе цяжкасці і радасці выхавання дзіцяці з асаблівасцямі.
17 "Цярпенне і працу" Аб працаўладкаванні асоб з АПФР.
18

"Цуд любові"

Аб гісторыі прыёмнай сям'і.
19 "Жыць як усе" Пра жыццё дзяцей у дамах-інтэрнатах.
20 "У кожным дзіцяці сонца" Аб аказанні медыка-сацыяльнай і сямейна-арыентаванай дапамогі, аб дзейнасці Гродзенскай абласной арганізацыі Беларускага таварыства Чырвонага Крыжа.
21 "Бязмежныя людзі"  Пра людзей з асаблівасцямі ў развіцці, іх праблемах, цяжкасцях, дасягненнях.

Тэлевізійны цыкл размешчаны на сайце прадстаўніцтва Дзіцячага фонду ААН (ЮНІСЕФ) у Рэспубліцы Беларусь па адрасе  http://special.unicef.by/

5 МУЛЬТФІЛЬМАЎ ДЛЯ ДЗІЦЯЦІ АБ АСАБЛІВЫХ ДЗЕЦЯХ

Навошта гаварыць з дзецьмі на складаныя тэмы? Многія бацькі пазбягаюць пытанняў, якія здаюцца ім занадта складанымі для дзіцячага ўспрымання або траўміруюць. Але менавіта ў дзяцінстве ў чалавека пачынаюць фарміравацца этычныя каштоўнасці і жыццёвыя прынцыпы.

Адна з найважнейшых тэм, якую мы прапануем абмеркаваць з дзіцем - гэта яго стаўленне да асаблівых людзей. І ў гэтым бацькам дапамогуць цудоўныя кароткаметражныя мультфільмы!

1. Скарлет
Гэта гісторыя аб Скарлет – дзяўчынцы, якая пазбавілася адной нагі. Яна адчувае сваю непадобнасць на іншых дзяцей і вельмі ад гэтага пакутуе. А яшчэ Скарлет адчайна марыць танцаваць. І дзякуючы падтрымцы мамы, ёй гэта ўдаецца!

 

2. Маленькі рондальчык Анатоля

У гэтай гісторыі з дапамогай метафары - рондальчыка - распавядаецца пра "дзіўнага" хлопчыка Анатоля, які не быў падобны на іншых дзяцей. Але, дзякуючы адной добрай жанчыне, ён змог навучыцца жыць са сваёй асаблівасцю і знайсці сяброў.

3. Пра Дзіму.

Дзіма дрэнна ходзіць і амаль не гаворыць, але цікаўнасць дзяўчынкі Міры і добрыя парады яе мамы становяцца пачаткам іх знаёмства. Міры трэба будзе зразумець, што сапраўднай дружбе дыягназы не перашкода, і можна дзяліць радасць зносін з тымі, хто ад цябе адрозніваецца.

4. Тамара.

Гэта гісторыя пра дзяўчынку Тамару, якая не чуе і не можа гаварыць. Але, нягледзячы на сваю асаблівасць, у яе ёсць выдатнае пачуццё рытму, добрая пластыка і велізарнае жаданне стаць балярынай. Галоўнае - верыць у сябе і шукаць падтрымку ў блізкіх людзей!

5. Мой брацік з Месяца.

Гэты неверагодна глыбокі мультфільм быў створаны бацькам аўтычнага дзіцяці і стаў прызёрам некалькіх кінафестываляў. У гэтай гісторыі дзяўчынка спрабуе зразумець, чаму яе малодшы брат не вельмі падабаецца іншым дзецям, а таксама распавядае пра сваё стаўленне да яго.

2. Маленькая рондальчык Анатоля

У гэтай гісторыі з дапамогай метафары - рондальчыка - распавядаецца пра "дзіўным" хлопчыку Анатолю, які не быў падобны на іншых дзяцей. Але дзякуючы адной добрай жанчыне, ён змог навучыцца жыць са сваёй асаблівасцю і знайсці сяброў.

3. Пра Дзіму.

Дзіма дрэнна ходзіць і амаль не гаворыць, але цікаўнасць дзяўчынкі Міры і добрыя парады яе мамы становяцца пачаткам іх знаёмства. Міры трэба будзе зразумець, што сапраўднай дружбе дыягназы не перашкода, і можна дзяліць радасць зносін з тымі, хто ад цябе адрозніваецца.

4. Тамара.

Гэта гісторыя пра дзяўчынку Тамару, якая не чуе і не можа гаварыць. Але, нягледзячы на сваю асаблівасць, у яе ёсць выдатнае пачуццё рытму, добрая пластыка і велізарнае жаданне стаць балярынай. Галоўнае - верыць у сябе і шукаць падтрымку ў блізкіх людзей!

5. Мой брацік з Месяца.

Гэты неверагодна глыбокі мультфільм быў створаны бацькам аўтычнага дзіцяці і стаў прызёрам некалькіх кінафестываляў. У гэтай гісторыі дзяўчынка спрабуе зразумець, чаму яе малодшы брат не вельмі падабаецца іншым дзецям, а таксама распавядае пра сваё стаўленне да яго.

2 КРАСАВІКА - СУСВЕТНЫ ДЗЕНЬ РАСПАЎСЮДЖВАННЯ ІНФАРМАЦЫІ АБ ПРАБЛЕМЕ АЎТЫЗМА

Изображение

Сацыялізацыя дзіцяці з разладам аўтыстычнага спектру ў дзіцячым садзе

Сусветны дзень распаўсюджвання інфармацыі аб праблеме аўтызму ў дзяржаўнай установе адукацыі "Яслі-сад № 24 г. Ліда" не застаецца без увагі. Педагогі надаюць увагу арганізацыі і правядзенню розных форм работы з дзецьміИзображение з разладамі аўтыстычнага спектру, накіраваныя на навучанне дзяцей пэўным навыкам зносін і паводзін, павышэнне іх камунікатыўных здольнасцяў і паляпшэнне навыкаў самаабслугоўвання.

Плануючы заняткі, улічваецца высокая псіхічную ўзбудхэнне, хуткае фізічнае знясіленне, з гэтай мэтай арганізуецца індывідуальны адаптаваны рытм заняткаў, даецца магчымасць своечасова пераключыцца і адпачыць. Нельга забываць, што дзіця з раннім дзіцячым аўтызмам не павінна прыстасоўвацца да навакольных яго дарослым, а яны павінны прыстасоўвацца да яго. Для гэтага арганізаваны для дзіцяці адпаведныя "куткі", якія здымаюць у яго напружанасць. Для поўнай адаптацыі да прасторы зраблена адпаведнаю разметку стала, нагляднае ўказанне кірунку руху, складзены візуальны расклад. Каб падняць агульную актыўнасць дзіцяці і зняць яго паталагічнае напружанне, выкарыстоўваюцца фізічныя практыкаванні, фізкультурныя хвілінкі, дынамічныя паўзы.

Для паляпшэння сацыяльных навыкаў дзіцяці з разладамі аўтыстычнага спектру ў рабоце выкарыстоўваюцца скрынкі з фасоллю (сэнсарныя скрынкі), кінестычны і кварцавы пясок, экран з падсветкай для малявання, драўляныя малаточкі, пазлы і ўкладышы, якія дапамагаюць дзіцяці лягчэй засвоіць сэнсарныя эталоны. Вельмі падабаюцца дзецям араматычныя мыльныя бурбалкі, выдзіманне якіх з'яўляецца займальным сэнсарным вопытам, дапамагае развіццю маўленчых маторных навыкаў і садзейнічае працы над зрокавай і слыхавой увагай. Маляванне пальчыкавымі фарбамі, маляванне па крэме для галення дапамагае навучыцца адрозніваць колер, а таксама дае магчымасць адкрыць для сябе новыя тактыльныя адчуванні пры дапамозе дотыку, што спрыяе развіццю сэнсарнай адчувальнасці. Для фарміравання элементарных матэматычных уяўленняў выкарыстоўваюцца такія дыдактычныя гульні, як "Палічы арэхі", "Лічбы схаваліся", "Складзі лічбу", лато "Фігуры", даміно "Вясёлыя лічбы", з мэтай фарміравання маўленчых навыкаў – гульні "Вясёлыя ноткі", "Незвычайныя кветкі", "Гукавыя матылькі", "Гуляем з гукамі", "Домік гукаў".

Праведзеныя сістэматычныя карэкцыйныя заняткі з дзіцем з разладам аўтыстычнага спектру даюць станоўчы вынік.

"Дзеці дажджу", або дзіцячы аўтызм

Изображение

Дзяцей з аўтызмам лёгка пазнаць па погляду, як бы пагружанага ў сябе, манатоннасці мовы або яе адсутнасці, некалькі стэрэатыпным рухам. Гэта асаблівыя дзеці, нічым не горш за іншых, якія не могуць знайсці сувязь са знешнім светам. 

Бацькі дзяцей-аўтыстаў часта спрабуюць знайсці адказ на пытанне, чаму гэта здарылася менавіта з іх дзіцем, а таксама ці можна было гэтага пазбегнуць падчас цяжарнасці ці пасля нараджэння малога. Ёсць некалькі версій, што з'яўляецца прычынай дадзенага сіндрому, аднак ні адна з іх на сённяшні дзень не даказаная. Прынята лічыць, што аўтызм з'яўляецца следствам парушэння развіцця мозгу, храмасомных анамалій або іх генных мутацый.

Парады бацькам дзяцей з аўтызмам

Маме і тату трэба памятаць, што дзіця з аўтызмам, як і любое іншае - гэта індывідуальнасць, таму навучанне трэба будаваць, улічваючы агульныя рэкамендацыі, а таксама маючы на ўвазе спецыфічныя рэакцыі дзіцяці:

 • Будзьце лагічныя і паслядоўныя. Калі вы абралі пэўную мадэль паводзінаў з дзіцем - прытрымвайцеся яе. Змена вашых паводзінаў прывядзе дзіця ў разгубленасць і неспрыяльна адаб'ецца на яго эмацыйным стане.
 • Будзьце цярплівыя. Паводзіны вашага дзіцяці не зменяцца за адзін дзень або за тыдзень. Можаце завесці дзённік, у якім будзеце запісваць усе (нават невялікія) поспехі дзіцяці. Гэтыя запісы будуць нагадваць вам аб тым, што вы рухаецеся ў правільным кірунку.
 • Не карайце дзіця. Дзіця, хворы аўтызмам, не здольны правесці паралель паміж дрэнным паводзінамі і пакараннем, таму проста не зразумее, за што яго лаюць.
 • Рабіце з дзіцем фізічныя практыкаванні: яны дапамагаюць знізіць стрэс і прыносяць станоўчыя эмоцыі. Напрыклад, большасць дзяцей з аўтызмам любяць скакаць на батуце.
 • На працягу дня ўладкоўвайце дзіцяці перапынкі, падчас якіх яно зможа пабыць адзін. Вы можаце пакінуць яго ў дзіцячым пакоі, у двары і г. д. Абавязкова паклапаціцеся аб тым, каб дзіця знаходзілася ў бяспечнай абстаноўцы і не магло сабе нашкодзіць.
 • Набытыя дзіцем новыя навыкі выяўляюцца не адразу. Часам дзіця, навучыўшыся вызначанага дзеяння (напрыклад, хадзіць у туалет дома) не адразу можа ўжыць яго ў іншых галінах свайго жыцця (на прыклад, пайсці ў туалет у школе). Паказвайце дзіцяці, у якіх яшчэ сітуацыях яно можа выкарыстоўваць свае навыкі.
 • Пастаянна паўтараць тое, каб дзіця не забывала атрыманыя навыкі і веды. У перыяды стрэсаў і хвароб дзіця можа вярнуцца да сваіх першапачатковых паводзін.
 • Размаўляйце з дзіцем павольна, ясна і спакойна. Лепш выкарыстоўваць кароткія выразы, у пачатку якіх прамаўляць імя дзіцяці, каб яно зразумела, што звяртаюцца да яго.
 •  Калі дзіця абцяжарваецца адказаць вам словамі, знайдзіце іншыя спосабы зносін, напрыклад, з дапамогай малюнкаў або фотаздымкаў. Хваліце дзіця, калі яно робіць поспехі. Гэта можа быць слоўная пахвала, альбо ўзнагароджанне любімай цацкай, праглядам любімага мультфільма і г .д.

Як дапамагчы дзіцяці навучыцца зносінам?

Зносіны мае на ўвазе абмен вербальнымі (з дапамогай слоў) і невярбальнымі (з дапамогай жэстаў, мімікі) паведамленнямі паміж людзьмі. Большасць дзяцей з аўтызмам маюць цяжкасці пры зносінах з іншымі людзьмі.

Вось некалькі парадаў, якія могуць вам дапамагчы:

 • Нават калі ваша дзіця не здольна мець зносіны з дапамогай слоў, яно ўсё яшчэ можа падтрымліваць кантакт з навакольнымі з дапамогай гукаў, погляду, жэстаў, малюнкаў, прадметаў і г. д. Паспрабуйце знайсці спосаб зносін, прыдатны вашаму дзіцяці, паспрабаваўшы па чарзе ўсе магчымыя варыянты.
 • Калі дзіця не можа самастойна паведаміць пра тое, што яму патрэбна дапамога, для бацькоў бывае прасцей зрабіць нешта замест дзіцяці. Напрыклад, мама не чакае, пакуль дзіця пастараецца само завязаць шнуркі і завязвае іх за дзіця. Так паступаць не пажадана, так як вы не развіваеце ў дзіцяці ініцыятыву. Лепш спачатку спытаць, ці патрэбна дзіцяці дапамога і пры атрыманні станоўчага адказу можаце дапамагчы.
 • Старайцеся ўцягнуць дзіця да гульні з іншымі дзецьмі. Дзеці з аўтызмам імкнуцца гуляць у адзіноце, таму бацькі павінны стымуляваць яго мець зносіны з іншымі дзецьмі. Нават калі ваша дзіця злуецца на іншых дзяцей - працягвайце спробы далучыць яго да гульні. Злосць і раздражненне - гэта таксама спосаб зносін і выказвання сваіх эмоцый. Неўзабаве дзіця зразумее, што мець зносіны з іншымі дзецьмі можа быць цікавым.
 • Не прыспешваеце дзіця, калі яно выконвае свае паўсядзённыя задачы. Дзецям з аўтызмам патрабуецца некалькі дадатковых хвілін для таго, каб асэнсаваць свае дзеянні.
 • Падчас гульняў з дзіцем будзьце яго партнёрам, а не лідэрам. Па меры развіцця навыкаў зносін неабходна таксама фарміраваць у дзіцяці ініцыятыву.
 • Заўсёды хваліце дзіця, калі яно пачынае зносіны самастойна. Неўзабаве яно зразумее сувязь паміж пахвалой і сваімі дзеяннямі.
 • Стварайце нагоду для зносін. Калі ў дзіцяці ёсць усё, што яму трэба, у яго не будзе стымулу нешта прасіць у дарослых, і, адпаведна, мець зносіны.
 • Дазвольце дзіцяці самому вызначыць, калі пара скончыць гульню ці занятак. Сачыце за мімікай дзіцяці - яна можа падказаць вам, калі дзіця стамілася ці яму надакучыла гуляць з вамі. Калі дзіця не можа самастойна выказаць словамі, што яно стамілася, падкажыце яму фразы, якія дапамогуць вам зразумець адзін аднаго, напрыклад "хопіць", " усё " і г.д.

Як навучыць дзіця з аўтызмам паўсядзённым навыкам?

 • Чыстка зубоў вельмі важная, бо дазваляе прадухіліць развіццё карыесу і іншых захворванняў зубоў і ротавай паражніны. У вас ёсць два варыянты: чысціць зубы дзіцяці, альбо навучыць дзіця рабіць гэтую працэдуру самастойна. Навучанне дзіцяці чыстцы зубоў можа быць доўгім, але ўсе-такі гэта магчыма. Не існуе ўніверсальных метадаў навучання, якія падышлі б любому дзіцяці з аўтызмам: часам гэтага можна дамагчыся з дапамогай картак, на якіх маюцца пакрокавыя малюнкі-інструкцыі, часам у працэсе гульні з дзіцем, часам на ўласным прыкладзе.
 • Наведванне туалета можа быць складаным для любога дзіцяці, але ў дзяцей з аўтызмам гэты працэс можа выклікаць асаблівыя цяжкасці. Навучанне дзіцяці наведваць туалет самастойна можа зацягнуцца на некалькі месяцаў. Лепш пачаць навучанне дзіцяці тады, калі яно пачне разумець, што хоча ў туалет (гэта можна заўважыць па яго паводзінах, міміцы і інш.) Ваша дзіця спачатку можа не зразумець сэнсу ў адмове ад падгузнікаў, у якіх яму было так зручна некалькі гадоў. Пераход з падгузнікаў да выкарыстання гаршка не пажаданы, так як у дзіцяці сфарміруецца новая звычка, і ў будучыні вам будзе нашмат складаней адвучыць яго ад гаршка і навучыць наведваць туалет. Таму рэкамендуецца ад падгузнікаў адразу перайсці да туалета.Паспрабуйце адзначыць час дня, у які ваша дзіця апаражняе мачавы пузыр ці кішачнік (калі вы корміце дзіця па раскладзе кожны дзень, то апаражненне гэтак жа адбываецца прыкладна ў адзін і той ж час сутак). Падчас таго, як дзіця пісае або какае, пакажыце яму фатаграфію туалета і прамоўце "(імя дзіцяці), туалет". Мяняйце падгузнік дзіцяці ў пакоі, дзе ёсць унітаз: так дзіця пачне звязваць свае адпраўленні з наведваннем туалета. У тыя гадзіны сутак, калі дзіця часцей за ўсё спаражняцца – адвядзіце яго ў туалет, распраніцеся і пасадзіце на ўнітаз. Нават калі дзіця не апаражніў мачавы пузыр ці кішачнік, працягвайце паводзіць сябе так, як быццам гэта адбылося: скарыстайцеся туалетнай паперай, апраніце дзіця, вымыйце яму рукі і выведзіце з прыбіральні. Кожны раз, калі дзіця спраўляе патрэбу па-за туалета - як мага хутчэй адвядзіце яго туды. Абавязкова ўзнагароджвайце дзіця, калі яно папісяе або пакакае ва ўнітаз (пахваліце яго ці дайце любімую цацку, печыва і г .д.)
 • Мыць рук вельмі важна пасля наведвання туалета і перад ежай. Падчас навучання заўсёды выконвайце ўсе дзеянні ў адной і той жа паслядоўнасці. Напрыклад: падняць рукавы-адкрыць кран-намачыць рукі-узяць у рукі мыла-намыліць рукі-пакласці мыла-спаласнуць рукі-зачыніць кран-выцерці рукі-апусціць рукавы. Першы час стойце побач з дзіцем і дапамагайце яму, накіроўваючы яго дзеянні, альбо падказваючы з дапамогай картак.

Навучанне дзяцей з аўтызмам

Навучанне дзіцяці, як правіла, адбываецца дома прыходзячым спецыялістам, альбо бацькамі. Акрамя таго, у некаторых гарадах існуюць спецыяльныя школы для дзяцей, якія пакутуюць аўтызмам. Навучанне дзіцяці вырабляецца па адмысловых методыках, распрацаваных вядомымі псіхолагамі, педагогамі або псіхіятрамі. Мы пералічым найбольш распаўсюджаныя навучальныя праграмы для дзяцей з аўтызмам:

1.    Прыкладны паводніцкі аналіз - гэта вучэбная праграма, якая дапамагае дзіцяці навучыцца аналізаваць свае паводзіны і рабіць высновы, што добра, а што дрэнна. У гэтым дзіцяці дапамагае псіхолаг, які кожны раз узнагароджвае яго за правільнае дзеянне. Гэтая праграма мае мноства этапаў, ад самага простага (навучыць дзіця спакойна сядзець за сталом) да больш прагрэсіўных (фарміраванне гутарковай мовы ў дзіцяці і інш.)

2.    "Час на падлозе" - гэта вучэбная методыка, якая прапануе бацькам або настаўніку рэгулярна праводзіць некалькі гадзін у дзень з дзіцем на падлозе, гуляючы. Гульні пры гэтым з'яўляюцца часткай лячэння і фарміравання ў дзіцяці навыкаў да зносін.

3.    Праграма ТЕАССН – лячэнне і навучанне дзяцей з аўтычнымі і іншымі тыпамі разладаў зносін. Гэтая вучэбная методыка заснавана на індывідуальным падыходзе, які распрацоўваецца ў залежнасці ад мэтаў навучання, патрэбаў і асаблівасцяў канкрэтнага дзіцяці. Гэтая тэхніка ўключае ў сябе іншыя метады навучання, такія як прыкладны паводніцкі аналіз, навучанне з дапамогай картак або малюнкаў і інш.

4.    Методыка «Больш, чым словы» дапамагае бацькам зразумець спосабы іх зносін дзіцяці з навакольнымі. Не заўсёды дзіця з аўтызмам можа выказаць свае жаданні словамі, але бацькі могуць зразумець яго, прасачыўшы за мімікай, жэстамі дзіцяці, яго поглядам і г. д. Зразумеўшы сродкі зносін дзіцяці, бацькі (або псіхолаг) дапамагаюць яму сфарміраваць новыя метады, больш зразумелыя навакольным (напрыклад, з дапамогай слоў, жэстаў або картак).

5.    Сацыяльныя гісторыі - гэта своеасаблівыя казкі, якія апісваюць пэўныя сітуацыі, звязаныя са страхамі або непакоем дзіцяці. Такія гісторыі могуць быць напісаны педагогам або бацькамі дзіцяці. У сацыяльных гісторыях апісваецца сітуацыя, тлумачацца думкі іншых людзей і іх эмоцыі, а таксама падказваецца пажаданая рэакцыя дзіцяці ў гэтай сітуацыі.

6.    Сістэма зносін з дапамогай абмену карткамі ўжываецца пры цяжкіх формах аўтызму, калі дзіця не можа размаўляць. У гэтым выпадку дзіцяці дапамагаюць запомніць, што азначае тая ці іншая картка, пасля чаго яно выкарыстоўвае картку для зносін. Гэтая сістэма дапамагае дзіцяці праяўляць ініцыятыву ў зносінах, а таксама палегчыць працэс зносін з навакольнымі.

 

"Дзеці дажджу", або дзіцячы аўтызм
Як распазнаць прыкметы дзіцячага аўтызму ў раннім узросце
Праблемы сям'і аўтычнага дзіцяці
Нетрадыцыйныя метады лячэння аўтызму
Асаблівыя дзеці. Бацькам пра асаблівасці аўтызму

 

Источник: https://correct-lida.schools.by/pages/deti-dozhda

ПАРАДЫ БАЦЬКАМ ДЗЯЦЕЙ З АЎТЫЗМАМ

Изображение

Дзяцей з аўтызмам лёгка пазнаць па погляду, як бы пагружанага ў сябе, манатоннасці мовы або яе адсутнасці, некалькі стэрэатыпным рухам. Гэта асаблівыя дзеці, нічым не горш за іншых, якія не могуць знайсці сувязь са знешнім светам. 

Бацькі дзяцей-аўтыстаў часта спрабуюць знайсці адказ на пытанне, чаму гэта здарылася менавіта з іх дзіцем, а таксама ці можна было гэтага пазбегнуць падчас цяжарнасці ці пасля нараджэння малога. Ёсць некалькі версій, што з'яўляецца прычынай дадзенага сіндрому, аднак ні адна з іх на сённяшні дзень не даказаная. Прынята лічыць, што аўтызм з'яўляецца следствам парушэння развіцця мозгу, храмасомных анамалій або іх генных мутацый.

Парады бацькам дзяцей з аўтызмам

Маме і тату трэба памятаць, што дзіця з аўтызмам, як і любое іншае - гэта індывідуальнасць, таму навучанне трэба будаваць, улічваючы агульныя рэкамендацыі, а таксама маючы на ўвазе спецыфічныя рэакцыі дзіцяці:

 • Будзьце лагічныя і паслядоўныя. Калі вы абралі пэўную мадэль паводзінаў з дзіцем - прытрымвайцеся яе. Змена вашых паводзінаў прывядзе дзіця ў разгубленасць і неспрыяльна адаб'ецца на яго эмацыйным стане.
 • Будзьце цярплівыя. Паводзіны вашага дзіцяці не зменяцца за адзін дзень або за тыдзень. Можаце завесці дзённік, у якім будзеце запісваць усе (нават невялікія) поспехі дзіцяці. Гэтыя запісы будуць нагадваць вам аб тым, што вы рухаецеся ў правільным кірунку.
 • Не карайце дзіця. Дзіця, хворы аўтызмам, не здольны правесці паралель паміж дрэнным паводзінамі і пакараннем, таму проста не зразумее, за што яго лаюць.
 • Рабіце з дзіцем фізічныя практыкаванні: яны дапамагаюць знізіць стрэс і прыносяць станоўчыя эмоцыі. Напрыклад, большасць дзяцей з аўтызмам любяць скакаць на батуце.
 • На працягу дня ўладкоўвайце дзіцяці перапынкі, падчас якіх яно зможа пабыць адзін. Вы можаце пакінуць яго ў дзіцячым пакоі, у двары і г. д. Абавязкова паклапаціцеся аб тым, каб дзіця знаходзілася ў бяспечнай абстаноўцы і не магло сабе нашкодзіць.
 • Набытыя дзіцем новыя навыкі выяўляюцца не адразу. Часам дзіця, навучыўшыся вызначанага дзеяння (напрыклад, хадзіць у туалет дома) не адразу можа ўжыць яго ў іншых галінах свайго жыцця (на прыклад, пайсці ў туалет у школе). Паказвайце дзіцяці, у якіх яшчэ сітуацыях яно можа выкарыстоўваць свае навыкі.
 • Пастаянна паўтараць тое, каб дзіця не забывала атрыманыя навыкі і веды. У перыяды стрэсаў і хвароб дзіця можа вярнуцца да сваіх першапачатковых паводзін.
 • Размаўляйце з дзіцем павольна, ясна і спакойна. Лепш выкарыстоўваць кароткія выразы, у пачатку якіх прамаўляць імя дзіцяці, каб яно зразумела, што звяртаюцца да яго.
 •  Калі дзіця абцяжарваецца адказаць вам словамі, знайдзіце іншыя спосабы зносін, напрыклад, з дапамогай малюнкаў або фотаздымкаў. Хваліце дзіця, калі яно робіць поспехі. Гэта можа быць слоўная пахвала, альбо ўзнагароджанне любімай цацкай, праглядам любімага мультфільма і г .д.

Як дапамагчы дзіцяці навучыцца зносінам?

Зносіны мае на ўвазе абмен вербальнымі (з дапамогай слоў) і невярбальнымі (з дапамогай жэстаў, мімікі) паведамленнямі паміж людзьмі. Большасць дзяцей з аўтызмам маюць цяжкасці пры зносінах з іншымі людзьмі.

Вось некалькі парадаў, якія могуць вам дапамагчы:

 • Нават калі ваша дзіця не здольна мець зносіны з дапамогай слоў, яно ўсё яшчэ можа падтрымліваць кантакт з навакольнымі з дапамогай гукаў, погляду, жэстаў, малюнкаў, прадметаў і г. д. Паспрабуйце знайсці спосаб зносін, прыдатны вашаму дзіцяці, паспрабаваўшы па чарзе ўсе магчымыя варыянты.
 • Калі дзіця не можа самастойна паведаміць пра тое, што яму патрэбна дапамога, для бацькоў бывае прасцей зрабіць нешта замест дзіцяці. Напрыклад, мама не чакае, пакуль дзіця пастараецца само завязаць шнуркі і завязвае іх за дзіця. Так паступаць не пажадана, так як вы не развіваеце ў дзіцяці ініцыятыву. Лепш спачатку спытаць, ці патрэбна дзіцяці дапамога і пры атрыманні станоўчага адказу можаце дапамагчы.
 • Старайцеся ўцягнуць дзіця да гульні з іншымі дзецьмі. Дзеці з аўтызмам імкнуцца гуляць у адзіноце, таму бацькі павінны стымуляваць яго мець зносіны з іншымі дзецьмі. Нават калі ваша дзіця злуецца на іншых дзяцей - працягвайце спробы далучыць яго да гульні. Злосць і раздражненне - гэта таксама спосаб зносін і выказвання сваіх эмоцый. Неўзабаве дзіця зразумее, што мець зносіны з іншымі дзецьмі можа быць цікавым.
 • Не прыспешваеце дзіця, калі яно выконвае свае паўсядзённыя задачы. Дзецям з аўтызмам патрабуецца некалькі дадатковых хвілін для таго, каб асэнсаваць свае дзеянні.
 • Падчас гульняў з дзіцем будзьце яго партнёрам, а не лідэрам. Па меры развіцця навыкаў зносін неабходна таксама фарміраваць у дзіцяці ініцыятыву.
 • Заўсёды хваліце дзіця, калі яно пачынае зносіны самастойна. Неўзабаве яно зразумее сувязь паміж пахвалой і сваімі дзеяннямі.
 • Стварайце нагоду для зносін. Калі ў дзіцяці ёсць усё, што яму трэба, у яго не будзе стымулу нешта прасіць у дарослых, і, адпаведна, мець зносіны.
 • Дазвольце дзіцяці самому вызначыць, калі пара скончыць гульню ці занятак. Сачыце за мімікай дзіцяці - яна можа падказаць вам, калі дзіця стамілася ці яму надакучыла гуляць з вамі. Калі дзіця не можа самастойна выказаць словамі, што яно стамілася, падкажыце яму фразы, якія дапамогуць вам зразумець адзін аднаго, напрыклад "хопіць", " усё " і г.д.

Як навучыць дзіця з аўтызмам паўсядзённым навыкам?

 • Чыстка зубоў вельмі важная, бо дазваляе прадухіліць развіццё карыесу і іншых захворванняў зубоў і ротавай паражніны. У вас ёсць два варыянты: чысціць зубы дзіцяці, альбо навучыць дзіця рабіць гэтую працэдуру самастойна. Навучанне дзіцяці чыстцы зубоў можа быць доўгім, але ўсе-такі гэта магчыма. Не існуе ўніверсальных метадаў навучання, якія падышлі б любому дзіцяці з аўтызмам: часам гэтага можна дамагчыся з дапамогай картак, на якіх маюцца пакрокавыя малюнкі-інструкцыі, часам у працэсе гульні з дзіцем, часам на ўласным прыкладзе.
 • Наведванне туалета можа быць складаным для любога дзіцяці, але ў дзяцей з аўтызмам гэты працэс можа выклікаць асаблівыя цяжкасці. Навучанне дзіцяці наведваць туалет самастойна можа зацягнуцца на некалькі месяцаў. Лепш пачаць навучанне дзіцяці тады, калі яно пачне разумець, што хоча ў туалет (гэта можна заўважыць па яго паводзінах, міміцы і інш.) Ваша дзіця спачатку можа не зразумець сэнсу ў адмове ад падгузнікаў, у якіх яму было так зручна некалькі гадоў. Пераход з падгузнікаў да выкарыстання гаршка не пажаданы, так як у дзіцяці сфарміруецца новая звычка, і ў будучыні вам будзе нашмат складаней адвучыць яго ад гаршка і навучыць наведваць туалет. Таму рэкамендуецца ад падгузнікаў адразу перайсці да туалета.Паспрабуйце адзначыць час дня, у які ваша дзіця апаражняе мачавы пузыр ці кішачнік (калі вы корміце дзіця па раскладзе кожны дзень, то апаражненне гэтак жа адбываецца прыкладна ў адзін і той ж час сутак). Падчас таго, як дзіця пісае або какае, пакажыце яму фатаграфію туалета і прамоўце "(імя дзіцяці), туалет". Мяняйце падгузнік дзіцяці ў пакоі, дзе ёсць унітаз: так дзіця пачне звязваць свае адпраўленні з наведваннем туалета. У тыя гадзіны сутак, калі дзіця часцей за ўсё спаражняцца – адвядзіце яго ў туалет, распраніцеся і пасадзіце на ўнітаз. Нават калі дзіця не апаражніў мачавы пузыр ці кішачнік, працягвайце паводзіць сябе так, як быццам гэта адбылося: скарыстайцеся туалетнай паперай, апраніце дзіця, вымыйце яму рукі і выведзіце з прыбіральні. Кожны раз, калі дзіця спраўляе патрэбу па-за туалета - як мага хутчэй адвядзіце яго туды. Абавязкова ўзнагароджвайце дзіця, калі яно папісяе або пакакае ва ўнітаз (пахваліце яго ці дайце любімую цацку, печыва і г .д.)
 • Мыць рук вельмі важна пасля наведвання туалета і перад ежай. Падчас навучання заўсёды выконвайце ўсе дзеянні ў адной і той жа паслядоўнасці. Напрыклад: падняць рукавы-адкрыць кран-намачыць рукі-узяць у рукі мыла-намыліць рукі-пакласці мыла-спаласнуць рукі-зачыніць кран-выцерці рукі-апусціць рукавы. Першы час стойце побач з дзіцем і дапамагайце яму, накіроўваючы яго дзеянні, альбо падказваючы з дапамогай картак.

Навучанне дзяцей з аўтызмам

Навучанне дзіцяці, як правіла, адбываецца дома прыходзячым спецыялістам, альбо бацькамі. Акрамя таго, у некаторых гарадах існуюць спецыяльныя школы для дзяцей, якія пакутуюць аўтызмам. Навучанне дзіцяці вырабляецца па адмысловых методыках, распрацаваных вядомымі псіхолагамі, педагогамі або псіхіятрамі. Мы пералічым найбольш распаўсюджаныя навучальныя праграмы для дзяцей з аўтызмам:

1.    Прыкладны паводніцкі аналіз - гэта вучэбная праграма, якая дапамагае дзіцяці навучыцца аналізаваць свае паводзіны і рабіць высновы, што добра, а што дрэнна. У гэтым дзіцяці дапамагае псіхолаг, які кожны раз узнагароджвае яго за правільнае дзеянне. Гэтая праграма мае мноства этапаў, ад самага простага (навучыць дзіця спакойна сядзець за сталом) да больш прагрэсіўных (фарміраванне гутарковай мовы ў дзіцяці і інш.)

2.    "Час на падлозе" - гэта вучэбная методыка, якая прапануе бацькам або настаўніку рэгулярна праводзіць некалькі гадзін у дзень з дзіцем на падлозе, гуляючы. Гульні пры гэтым з'яўляюцца часткай лячэння і фарміравання ў дзіцяці навыкаў да зносін.

3.    Праграма ТЕАССН – лячэнне і навучанне дзяцей з аўтычнымі і іншымі тыпамі разладаў зносін. Гэтая вучэбная методыка заснавана на індывідуальным падыходзе, які распрацоўваецца ў залежнасці ад мэтаў навучання, патрэбаў і асаблівасцяў канкрэтнага дзіцяці. Гэтая тэхніка ўключае ў сябе іншыя метады навучання, такія як прыкладны паводніцкі аналіз, навучанне з дапамогай картак або малюнкаў і інш.

4.    Методыка «Больш, чым словы» дапамагае бацькам зразумець спосабы іх зносін дзіцяці з навакольнымі. Не заўсёды дзіця з аўтызмам можа выказаць свае жаданні словамі, але бацькі могуць зразумець яго, прасачыўшы за мімікай, жэстамі дзіцяці, яго поглядам і г. д. Зразумеўшы сродкі зносін дзіцяці, бацькі (або псіхолаг) дапамагаюць яму сфарміраваць новыя метады, больш зразумелыя навакольным (напрыклад, з дапамогай слоў, жэстаў або картак).

5.    Сацыяльныя гісторыі - гэта своеасаблівыя казкі, якія апісваюць пэўныя сітуацыі, звязаныя са страхамі або непакоем дзіцяці. Такія гісторыі могуць быць напісаны педагогам або бацькамі дзіцяці. У сацыяльных гісторыях апісваецца сітуацыя, тлумачацца думкі іншых людзей і іх эмоцыі, а таксама падказваецца пажаданая рэакцыя дзіцяці ў гэтай сітуацыі.

6.    Сістэма зносін з дапамогай абмену карткамі ўжываецца пры цяжкіх формах аўтызму, калі дзіця не можа размаўляць. У гэтым выпадку дзіцяці дапамагаюць запомніць, што азначае тая ці іншая картка, пасля чаго яно выкарыстоўвае картку для зносін. Гэтая сістэма дапамагае дзіцяці праяўляць ініцыятыву ў зносінах, а таксама палегчыць працэс зносін з навакольнымі.

https://correct-lida.schools.by/pages/deti-dozhda

Лістоўка "16 ЛІСТАПАДА - МІЖНАРОДНЫ ДЗЕНЬ ТАЛЕРАНТНАСЦІ"

Лістоўка "КОЖНАЕ ДЗІЦЯ АСАБЛІВАЕ - УСЕ ДЗЕЦІ РОЎНЫЯ!”

Брашура "ГУЛЯЮЧЫ - ПРЫМАЕМ" (гульні і практыкаванні накіраваныя на прыняцце дзяцей з інваліднасцю)

Памятка бацькам па ўстанаўленню эмацыйнага кантакту з дзецьмі з АПФР у сістэме «ДЗІЦЯ-БАЦЬКІ» па талерантнаму стаўленню да дзяцей

2 КРАСАВІКА

Брашура "ПАРАДЫ БАЦЬКАМ ДЗІЦЯЦІ З АЎТЫЗМАМ"

Буклет "АЎТЫЗМ. ТРЫВОЖНЫЯ ЗНАКІ"

Інфармацыя для бацькоў "АЎТЫЗМ. ШТО РАБІЦЬ?"

Флаер "АЎТЫЗМ"

Флаер "ПОМНІЦЬ АБ ПЯЦІ НЕ"